• Karel Teige: Svět, který voní

  Reprint závěrečného svazku Teigova cyklu O humoru, clownech a dadaistech „kreslí svět moderní básně, svět, který voní; podává genezi dadaismu přehledem vývoje od Baudelairea až k Tzarovi, charakteristiku hnutí dada i surrealistické revoluce a v závěru pokouší se formulovat teorii a estetiku nové poezie pro všecky smysly, podloženou fakty korespondence a analogie mezi jednotlivými obory ‚umění’…“, to, co „ je jádrem nové… více

 • Vítězslav Nezval: Pantomima

  Druhá autorova sbírka, kterou vydal ve svých čtyřiadvaceti letech, je pro typicky český avantgardní směr – poetismus – jednou z nejcharakterističtějších. Ve své době představovala zcela nový typ básnické tvorby, v níž kromě básníka přicházeli ke slovu i typografický úpravce, autor ilustrací či fotografického doprovodu. Nezval zde evokuje všechny možné básnické finesy, programový esej, aforismus, filmové či hudební libreto,… více

 • Karel Srp, Lenka Bydžovská: Knihy s Toyen

  Jestliže malířské dílo Toyen je díky poměrně nedávné pražské výstavě a následným monografiím poměrně uspokojivě zpracováno, pak stranou pozornosti dosud neprávem zůstávají její knižní ilustrace. Právě studie Lenky Bydžovské a Karla Srpa, zaměřená na knižní ilustrace této české surrealistky (ať již z jejího předválečného působení v Čechách, tak z poválečného francouzského období) a doplněná množstvím reprodukcí, naznačuje, jaké… více

 • Endre Nemes: Pod příkrovem času

  Paměti Endre Nemese (10. 11. 1909–22. 9. 1985), známějšího dnes víc ve světě než u nás doma, mají pro nás zvláštní půvab. Tento malíř, který nikdy neopomněl připomínat své pražské kořeny, se totiž pohyboval v Praze 20. a 30. let, v době, kdy se formoval jeho umělecký naturel (studoval na pražské Akademii výtvarných umění u Willi Nowaka, byl mj. členem Umělecké besedy). Jeho vzpomínky jsou… více

 • Jiří Kuthan: Aristokratická sídla období romantismu a historismu

  Další svazek volné řady o architektuře různých uměleckých slohů v našich zemích. Romantismus v opozici k předchozímu klasicismu popíral normativnost, zdůrazňoval originalitu, svobodnou imaginaci a ve svých důsledcích přinesl i značné míšení stylů (k romantismu jsou řazeny např. tak proslulé komplexy, jako je Hluboká, Hrádek u Nechanic, Žleby aj.). Devatenácté století však přineslo i historismus, představující programový návrat k slohovým formám minulosti,… více

 • Vít Vlnas, Bohumír Mráz, Václav Ledvinka: Pražské paláce

  Jen v málokteré z evropských metropolí se zachovalo tolik paláců jako v Praze. Tato ojedinělá reprezentativní publikace přibližuje přehlednou encyklopedickou formou 108 pražských palácových staveb v celé šíři jejich slohových a výtvarných proměn. Autoři sledují vývoj šlechtických sídel od románských, gotických, renesančních, barokních, rokokových a klasicistních dob až po palácové stavby 20. století, zaznamenávají nejen jejich stavební vývoj, freskovou a sochařskou… více

 • Jaromír Neumann: Škrétové

  Další svazek edice, vyhrazené rodinným uměleckým dynastiím, je věnován zakladateli české barokní malby Karlu Škrétovi (1610–1674) a jeho stejnojmennému synovi (1646–1691). Karel Škréta získal základy výtvarného vzdělání u rytce J. Sadelera, nicméně v r. 1628 musel jako protestant odejít ze země. Klíčový význam měl pro něho pobyt v Itálii, kde si vydobyl značnou proslulost jako portrétista. Po deseti letech Škréta… více

 • Vítězslav Nezval: Praha s prsty deště

  Jedna z nejslavnějších surrealistických básnických sbírek, jejíž nové vydání připravilo nakladatelství ke stému výročí autorova narození. Nezval se zde pokusil zachytit pocity, které v něm vyvolává Praha, chce ji vidět „jako její syn a jako cizinec“ a zároveň „jako dceru dnešního odpoledne a velmi vzdálených století“. Defilují zde důvěrně známá místa, jako jsou Hradčany, Židovský… více

 • Jiří Kuthan, Ivan Muchka: Aristokratická sídla období klasicismu

  Osvícenský absolutismus se odvrátil od hýřivého bohatství barokové kultury a zjevně lépe mu odpovídal střízlivý klasicismus. V českých zemích zůstala na poli architektury vyhrazena vůdčí role šlechtě, oproti předchozím obdobím narůstal na objemu stavební podíl státu. V nejlepších architektonických dílech z konce 18. a první poloviny 19. století se setkáváme s ohlasem francouzské kultury, ať už je to sloh Ludvíka XVI., tzv. „revoluční“… více

 • Ivo Kořán: Braunové

  Ve volné řadě reprezentativních publikací věnovaných uměleckým rodinným dynastiím pokračuje nakladatelství svazkem vyhrazeným nejvýznamnější sochařské dílně českého baroka. Jmenovitě jejím tvůrcům – Matyáši Bernardu Braunovi a jeho synovci Antonínu Braunovi. Zakladatel rodové tradice vytvořil díla nejen v Praze, ale i ve Staré Boleslavi, Teplicích, Konopišti, Jaroměři a na mnoha dalších místech, především však na Kuksu. Právě setkání s hrabětem… více

 • Pavel Roučka: Obrazy, kresby, grafika, ilustrace

  Na 208 tiskových stranách se představuje umělec, jehož tvorbu reprezentuje zejména barevná malba a figurální kresba. Absolvent geodetické a topografické průmyslovky nejprve experimentoval s kombinacemi různých grafických technik, vytvářel figurální kompozice a parafrázoval renesanční malíře. Počátkem 80. let se věnuje převážně litografii a ilustruje knížky (Kafka, Beckett, Dostojevskij, Hrabal aj.). Jeho figurální náznaky nejsou často víc než příznaky… více

 • Jaroslav Kučera, Mojmír Horyna: Dientzenhoferové

  Reprezentativní monografie rozvětveného rodu stavitelů a architektů, pocházejícího z předhůři bavorských Alp. Během 17. století našel svůj domov ve starém Bavorsku a v Čechách, kde někteří jeho členové dosáhli ve dvou generacích neobyčejné důležitosti pro rozvoj barokní architektury. Zejména Kilián Ignác Dientzenhofer (1689–1751) se stal jedním z nejvýznamnějších architektů barokních Čech, přičemž ve své tvorbě v lecčems navazoval na dílo svého otce Kryštofa… více

 • Eva Petrová a kol.: Skupina 42

  Rozsáhlá monografie o legendární Skupině 42, která sdružila výtvarné umělce a básníky ve společném generačním cítění a potřebě umělecky se projevit v době samého ohrožení státu i existence každého jednotlivce. Její členové byli výraznými individualitami, jimž příslušnost ke skupině neubrala nic na osobitosti, jak dosvědčují jména malířů (Fr. Gross, Fr. Hudeček, K. Lhoták, J. Kotík, J. Smetana, K. Souček, B. Matal, sochař L. Zívr či fotograf M. Hák) či básníků (I. Blatný, J. Hanč, J. Hauková, J. Kolář, J. Kainar). Válečná 40. léta… více

 • Vladimír Suchánek: Grafika

  Monografie představuje tvorbu a osobnost známého grafika, který od 70. let vedle Anderleho, Janíčka, Kulhánka, Sukdoláka, Borna či Šalamouna spoluvytvářel v evropském kulturním povědomí pojem „česká grafická škola“. Vladimír Suchánek (1933) absolvoval grafickou speciálku prof. Vl. Silovského na pražské Akademii výtvarných umění v roce 1960. Stal se vůdčí osobností české litografické tvorby, podílel se na výtvarném doprovodu řady českých i zahraničních… více

 • Eva Petrová: Oldřich Kulhánek

  Akademický malíř Oldřich Kulhánek (1940) absolvoval Vysokou školu umělecko–průmyslovou v Praze u prof. K. Svolinského v r.1964. Jako výrazný tvůrce mladé generace se začal prosazovat ve druhé polovině 60. let, což mu po r. 1968 vyneslo mj. zatčení StB, vyšetřování za hanobení SSSR a soudní řízení. I přes dlouhá léta nucené odmlky je dnes O. Kulhánek zastoupen v řadě světových sbírek, doma se těší značné popularitě jeho řada… více

 • Jaroslav Kučera, Dobroslav Líbal a kol.: Z mapy UNESCO

  Lokality ČR zařazené do seznamu památek UNESCO Reprezentativní publikace o českých památkách, jimž se zařazením do oficiálního seznamu památek UNESCO dostalo i významného mezinárodního ocenění, představí domácím čtenářům, ale i zahraničním turistům to nejcennější, čím se můžeme pochlubit. Naši přední historici a kunsthistorici v čele s D. Líbalem zde představují historii a vývoj Českého Krumlova, Kutné Hory, lednicko–valtického areálu, historického… více

 • Vít Vlnas, Václav Ledvinka, Bohumír Mráz: Pražské paláce

  Jen v málokteré z evropských metropolí se zachovalo tolik paláců jako v Praze. Tato ojedinělá reprezentativní publikace přibližuje přehlednou encyklopedickou formou 108 pražských palácových staveb v celé šíři jejich slohových a výtvarných proměn. Autoři sledují vývoj šlechtických sídel od románských, gotických, renesančních, barokních, rokokových a klasicistních dob až po palácové stavby 20. století, zaznamenávají nejen jejich stavební vývoj, freskovou a sochařskou… více

 • Vladimír Komárek: Grafika

  První díl dvousvazkové monografie jednoho z našich nejznámějších výtvarníků soustřeďuje to nejlepší z Komárkovy dosavadní grafické a malířské tvorby (je zde reprodukováno na sto čtyřicet grafik). Dýchá z ní něco z dávné, poněkud ospalé atmosféry dětských let, kdy čas nespěchal, ale ztělesňuje i pocity zcela současné – žije z nadějí, nevyhýbá se ani obavám a úzkostem dnešního světa. Dílo… více

 • Vladimír Komárek: Obrazy

  Druhý svazek dvousvazkové monografie jednoho z našich nejznámějších výtvarníků soustřeďuje to nejlepší z Komárkovy dosavadní grafické a malířské tvorby (je zde reprodukováno na 150 obrazů). Dýchá z ní něco z dávné, poněkud ospalé atmosféry dětských let, kdy čas nespěchal, ale ztělesňuje i pocity zcela současné – žije z nadějí, nevyhýbá se ani obavám a úzkostem dnešního světa. Dílo Vl. Komárka,… více

 • Jan Hrušínský, Yvona Kreuzmannová: Tanec Praha

  Fotografická publikace, přinášející z objektivu známého herce průřez nejzajímavějším děním prvních čtyř ročníků mezinárodního festivalu Tanec Praha. Černobílé snímky J. Hrušínského však neusilují pouze o zpravodajskou výpověď, jejich autora zajímá především zachycení dynamiky pohybu, rozvržení světel a stínů. V textové části podává ředitelka tohoto festivalu obraz jeho dosavadních ročníků.  více

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole