Jaroslav Seifert

Dílo, sv. 14. Publicistika 1939–1986

edice Jiří Brabec, Michal Topor
grafická úprava Luboš Drtina
obálka František Muzika
ISBN 978-80-7470-086-6
edice , sv. 14
počet stran 632
vazba váz.
formát 157 × 224 mm
rok vydání 2014
obsahuje jmenný rejstřík a obrazovou přílohu
cena 499 Kč (vč. DPH)
recenze Institut pro studium literatury, 16. 11. 2016

Závěrečný svazek v rámci Díla Jaroslava Seiferta asi nejpřekvapivějších knih – knih Seifertovy publicistiky – přináší tvorbu z bouřlivého období ze sklonku první a druhé republiky, omezenou na problematickou tvorbu válečnou (redaktor Národní práce) a následně z krátkého období poválečného, kdy Jaroslav Seifert pracuje i jako editor (časopis Kytice). Období po Únoru 1948 již básníkovu dlouholetou spolupráci s denním tiskem fakticky ukončuje, po letech odmlčení se teprve od druhé poloviny 50. let objevují nečetné veřejné projevy, jako například vystoupení na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů (1956). Významná je činnost v rehabilitační svazové komisi na konci let šedesátých, roku 1969 je Seifert zvolen předsedou Svazu českých spisovatelů. Normalizační léta ovšem opět znamenají oficiální odmlčení, Seifert je jedním ze signatářů Charty 77. Ostudou vládnoucího režimu zůstává, že i přes básníkovu čtenářskou popularitu a udělení Nobelovy ceny za literaturu (1984) umožňuje publikování jeho textů jen v omezené (např. nákladem) či rovnou cenzurované podobě. Svazek přináší i všechny příležitostné texty jako úvody ke knihám, novoročenky, otevřené dopisy. – Vychází za podpory Ministerstva kultury ČR,  Hlavního města Prahy, Nadace Český literární fond a Města Kralupy nad Vltavou.