Lída Holá, Pavla Bořilová

Čeština expres 1 (A1/1) / ruská verze

grafická úprava Olga Fischerová
ISBN 978-80-87481-24-0
počet stran 100 + 68 příloha
vazba brož.
formát 230 × 290 mm
rok vydání 2010
obsahuje audio CD, ­2x audio CD
cena 440 Kč (vč. DPH)

Čeština expres 1 (úroveň A1/1) je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz

Čeština expres 1 «Чешский язык. Экспресс 1 (уровень А1/1)» является переработанным и расширенным изданием популярного учебника «Czech Expres 1». Публикация представляет собой первую часть двухтомного базового курса «чешского языка для выживания». Новый формат учебника исходит из требований Единого европейского языкового стандарта и предназначен для начинающих «с нуля», которые хотят быстро достичь языкового уровня А1. В семи практически направленных уроках желающие изучить чешский язык научаться понимать и реагировать в основных коммуникативных ситуациях (например, темы «Знакомство», «Ориентация», «Моя семья», «Когда мы встретимся» и т.д.). Учебник направлен на освоение коммуникативно-практических навыков, прежде всего восприятия и общения. Грамматика здесь максимально упрощена, и студент сам осваивает ее при помощи текстов и обзорных таблиц. «Чешский язык. Экспресс 1» состоит из двух частей. Первая часть представляет собой одноязычный учебник на чешском языке, составной частью которого является новинка – Рабочая тетрадь. Вторая часть – Приложение со словарным запасом, грамматическими таблицами и комментариями на родном языке студента (вышли английская, немецкая и русская версия; готовятся к изданию другие языки). Тексты дополнены многочисленными цветными фотографиями и оригинальными иллюстрациями, включая любимые комиксы. В комплект входит звуковой компакт диск. Пособие для учителя размещено бесплатно на www.czechstepbystep.cz


  • Lída Holá, Pavla Bořilová: Čeština expres 2 (A1/2) / ruská verze

    Publikace Čeština expres 2 navazuje na předchozí díl učebnice Čeština expres 1. Pokrývá druhou polovinu úrovně A1 (A1/2), a představuje tak další částvícedílného učebního kompletu Čeština expres. Vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat… více

  • Lída Holá, Pavla Bořilová: Čeština expres 3 (úroveň A2/1) / ruská verze

    Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2 podle SERR (úroveň A2/1)., navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme,… více

  • Lída Holá, Pavla Bořilová: Čeština expres 4 (úroveň A2/2) / ruská verze

    Publikace Čeština expres 4 pokrývá druhou polovinu úrovně A2 a navazuje tak na učebnice Čeština expres 1–3. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v každodenních komunikačních situacích (např. témata Nakupujeme, Na úřadě a v bance, Mluvíme o práci, Počítač a internet, Školy v České republice a mnohá další). Stejně jako předchozí díly zprostředkuje… více

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole