Lída Holá, Pavla Bořilová

Čeština expres 4 (úroveň A2/2) / ruská verze

grafická úprava Olga Fischerová
ilustrace Olga Fischerová
ISBN 978-80-7470-207-5
jazykové mutace Čeština expres 4 (úroveň A2/2) / anglická verze
Čeština expres 4 (úroveň A2/2) / německá verze
počet stran 120 + 88
vazba brož.
formát 230 × 290 mm
rok vydání 2019
obsahuje audio CD
cena 440 Kč (vč. DPH)

Publikace Čeština expres 4 pokrývá druhou polovinu úrovně A2 a navazuje tak na učebnice Čeština expres 1–3. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v každodenních komunikačních situacích (např. témata Nakupujeme, Na úřadě a v bance, Mluvíme o práci, Počítač a internet, Školy v České republice a mnohá další). Stejně jako předchozí díly zprostředkuje učebnice seznámení s živým, autentickým jazykem. Neomezuje se na výčet gramatických pravidel a cvičení, ale klade důraz na praktické osvojení jazyka a systematicky rozvíjí všechny řečové dovednosti. Důležitou složkou výuky je kontextualizace a personalizace daných témat, které posilují komunikativní a sociokulturní kompetence studujících. Stranou nezůstává ani rozvoj lingvistické kompetence a jazykových prostředků. Komplet Čeština expres 4 sestává podobně jako předchozí díly z česky napsané učebnice a pracovního sešitu a z Přílohy, která obsahuje slovní zásobu a detailní gramatická a lexikální vysvětlení v mediačních jazycích. V Příloze nechybí ani klíč ke cvičením a stránkový i abecední slovníček. Součástí kompletu je i zvukové CD. Audionahrávky a kopírovatelný manuál pro učitele jsou zdarma k dispozici na www.czechstepbystep.cz.

 

Учебник «Чешский язык. Экспресс 4» охватывает вторую половину уровня А2 , являясь продолжением серии «Чешский язык. Экспресс 1-3». В семи практически направленных уроках желающие изучить чешский язык научатся ориентироваться и реагировать в основных ежедневных коммуникативных ситуациях (напр. темы «Покупки», «В учреждении и в банке», «Говорим о работе», «Компьютеры и интернет», «Система образования в Чехии» и многие другие). Так же, как и в предыдущих частях, данный учебник знакомит с живым, аутентичным языком. Авторы не ограничиваются перечислением грамматических правил и упражнений, а делают акцент на практическое освоение языка и систематическое развитие всех языковых компетенций. Важной составной обучения является контекстуализация и персонализация тематических уроков, что усиливает коммуникативные и социокультурные компетенции изучающих язык. Не оставлено в стороне и развитие лингвистических компетенций и языковых средств. Комплект «Чешский язык. Экспресс 4» составлен по аналогии с предыдущими частями – из написанного по-чешски учебника и рабочей тетради с Приложением, содержащим словарный запас и детальное грамматическое и лексическое объяснение на русском языке. Приложение также содержит ключ к упражнениям, постраничный и алфавитный словари. В комплект входит СD. Аудиозаписи и методический материал для преподавателей можно бесплатно скачать на сайте www.czechstepbystep.cz.


  • Lída Holá, Pavla Bořilová: Čeština expres 3 (úroveň A2/1) / ruská verze

    Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2 podle SERR (úroveň A2/1)., navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme,… více

  • Lída Holá, Pavla Bořilová: Čeština expres 2 (A1/2) / ruská verze

    Publikace Čeština expres 2 navazuje na předchozí díl učebnice Čeština expres 1. Pokrývá druhou polovinu úrovně A1 (A1/2), a představuje tak další částvícedílného učebního kompletu Čeština expres. Vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat… více

  • Lída Holá, Pavla Bořilová: Čeština expres 1 (A1/1) / ruská verze

    Čeština expres 1 (úroveň A1/1) je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu… více

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole