Lída Holá, Pavla Bořilová

Čeština expres 3 (úroveň A2/1) / ruská verze

grafická úprava Olga Fischerová
ilustrace Olga Fischerová
ISBN 978-80-7470-034-7
jazykové mutace Čeština expres 3 (úroveň A2/1) / anglická verze
Čeština expres 3 (úroveň A2/1) / německá verze
počet stran 112 + 100
vazba brož.
formát 230 × 290 mm
rok vydání 2014
jazyk titulu rusky / по-русски
obsahuje audio CD, ­2x audio CD
cena 440 Kč (vč. DPH)
recenze Čeština doma a ve světě č. 2, 2014, s. 19–34

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2 podle SERR (úroveň A2/1)., navazuje na učebnice Čeština expres 1Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická,německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Публикация, охватывающая своим содержанием первую половину уровня А2 согласно Единому европейскому языковому стандарту, является продолжением учебников «Čeština Expres 1» и «Čeština Expres 2». В семи практически направленных уроках желающие изучить чешский язык научаться ориентироваться и реагировать в новых коммуникативных ситуациях (например, темы «Страны, народы, языки», «Какая еда вам нравится или не нравится», «Люди вокруг нас», «Отношения в семье», «Место, где я живу», «Как мы выглядим», «Как быть вежливым» и многие другие). Учебник ориентирован на отработку всех языковых компетенций. Чешская грамматика максимально упрощена; студент знакомится с ней посредством текстов и наглядных таблиц. Учебник предназначен для обучения в группах и индивидуальных занятий.
«Čeština Expres 3» состоит их двух частей. Первая часть представляет собой учебник и рабочую тетрадь на чешском языке. Тексты и упражнения в этой части дополнены большим количеством фотографий и оригинальных иллюстраций, включая уже полюбившиеся студентам комиксы. Вторая часть является Приложением со словарным запасом, грамматическими таблицами и объяснениями, которые помогают изучать чешский язык посредством родного языка студента (одновременно выходят английская, немецкая и русская версии; готовятся к изданию и другие языки). Приложение содержит ключ к упражнениям и обобщенный словарь ко всем урокам в алфавитном порядке. В комплект входит звуковой компакт-диск. Пособие для учителя размещено бесплатно на сайте  www.czechstepbystep.cz.


  • Lída Holá, Pavla Bořilová: Čeština expres 2 (A1/2) / ruská verze

    Publikace Čeština expres 2 navazuje na předchozí díl učebnice Čeština expres 1. Pokrývá druhou polovinu úrovně A1 (A1/2), a představuje tak další částvícedílného učebního kompletu Čeština expres. Vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat… více

  • Lída Holá, Pavla Bořilová: Čeština expres 1 (A1/1) / ruská verze

    Čeština expres 1 (úroveň A1/1) je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu… více

  • Lída Holá, Pavla Bořilová: Čeština expres 4 (úroveň A2/2) / ruská verze

    Publikace Čeština expres 4 pokrývá druhou polovinu úrovně A2 a navazuje tak na učebnice Čeština expres 1–3. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v každodenních komunikačních situacích (např. témata Nakupujeme, Na úřadě a v bance, Mluvíme o práci, Počítač a internet, Školy v České republice a mnohá další). Stejně jako předchozí díly zprostředkuje… více

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole