Jana Čemusová - Barbora Štindlová (eds.)

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2005–2006

grafická úprava Lukáš Fairaisl
ISBN 80-86903-37-0
počet stran 240
vazba brož.
rok vydání 2006
cena 230 Kč (vč. DPH)
recenze A2, kulturní týdeník 22/2007

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) shrnuje úspěšnou aktivní činnost této organizace za uplynulý rok. Šíří svého tematického rozpětí navazuje na sborník příspěvků z let 2003–2005 a přináší texty zabývající se jak obecnými otázkami češtiny jako cizího jazyka, tak konkrétními problémy, které s výukou češtiny pro cizince souvisejí. Mnohé z nich – jak je již dobrou tradicí – zazněly na setkáních AUČCJ v roce 2006. Sborník je dle obsahového zaměření příspěvků rozčleněn do čtyř částí. Úvodní stať shrnuje obecně současné dění v oboru češtiny jako cizího jazyka, resp. v oblasti češtiny pro cizince. V prvním oddílu jsou shromážděny články týkající se problematiky současné jazykové politiky EU a popisů češtiny v intencích Společného evropského referenčního rámce pro učení, vyučování a hodnocení jazyků. Druhá část je věnována teoretickým otázkám výuky češtiny jako cizího jazyka, včetně možností začlenění obecné češtiny do výuky češtiny pro cizince. Do třetího oddílu jsou zahrnuty příspěvky přinášející poznatky z výuky studentů s německým, vietnamským, francouzským či bulharským mateřským (výchozím) jazykem. Závěrečná část nabízí praktické ukázky věnované např. didakticko–metodickému přístupu „tandemového“ vyučování či variantnosti aktivit při práci s učebními materiály. – Tištěno na recyklovaném papíře. – Recenze

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole