Lída Holá

Tschechisch Schritt für Schritt

grafická úprava Petr Krejzek (ReDesign)
ilustrace Michaela Kukovičová
ISBN 978-80-7470-060-6
jazykové mutace New Czech Step by Step (4. vydání)
počet stran 260 + 128 + 4 + 80 min. CD
vazba brož.
formát 230 × 290 mm
rok vydání 2014
jazyk titulu německy / auf deutsch
obsahuje audio CD
cena 899 Kč (vč. DPH)

Učebnice, sešit Arbeitsbuch a CD. Německá verze výukového programu češtiny pro cizince New Czech Step by Step je určena začátečníkům až středně pokročilým. Ve dvaceti přehledně strukturovaných lekcích seznamuje studenty se základy českého jazyka. Nové, kompletně přepracované vydání zachovává základní principy starší verze, jako je uspořádání do samostatně kombinovatelných panelů, systém odkazů a především barevné rodové kódování gramatiky, které se u studentů i učitelů setkalo s mimořádně příznivým ohlasem. Graficky zcela nově pojatá učebnice (www.redesign.cz) přináší mnohem více cvičení, obrázků (Michaela Kukovičová), fotografií a textů (včetně krátkých vstupních textů, které umožňují přímé uchopení daného gramatického jevu). Názvy lekcí dokazují praktické a komunikativní zaměření učebnice (např. Moje rodina; Orientace; V restauraci; Volný čas; Hledáme cestu; Komunikace), každou lekci doprovází šest stran cvičení a aktivit v ilustrovaném pracovním sešitě a zvukové CD. Každý komplet navíc obsahuje čtyřstránkovou přílohu Tschechische Grammatik auf einen Blick / Českou gramatiku v kostce. Více informací – a učitelé např. bezplatný Teacher’s Manual – naleznete na www.czechstepbystep.cz. Učebnice je přesnou jazykovou mutací česko–anglické verze a lze ji dobře používat ve smíšených kurzech. Nové vydání obsahuje slovníček použité slovní zásoby.  

Publikace získala 1. místo v soutěži o Nejkrásnější českou knihu roku 2004 v kategorii Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky.

Das Lehrprogramm Tschechisch Schritt für Schritt wendet sich an Anfänger und leicht Fortgeschrittene. In 20 übersichtlich strukturierten Lektionen führt es in die Grundlagen der tschechischen Sprache ein. Die deutsche Version behält die Grundprinzipien der englischen Version bei, wie z.B. die Gliederung des Stoffs in eigenständige, kombinierbare Blöcke, ein System von Verweisen und vor allem die farbige Markierung der grammatischen Geschlechter, die bei Lehrenden und Lernenden ein außergewöhnlich positives Echo gefunden hat. Das Lehrbuch arbeitet mit vielen Übungen, Bildern (Michaela Kukovičová), Fotografien und Texten, darunter kurze Einführungstexte, die die entsprechende grammatische Erscheinung direkt erklären. Die Überschriften der Lektionen lassen die praktische und kommunikative Ausrichtung des Lehrbuchs erkennen (z.B. Meine Familie, Im Restaurant, Freizeit, Nach dem Weg fragen, Reisen, Telefonieren und Briefe schreiben). Zu jeder Lektion gibt es außerdem sechs Seiten mit Übungen in dem dazugehörigen illustrierten Arbeitsbuch. Entsprechende Hörübungen befinden sich auf der CD. Eine vierseitige grammatische Übersicht (Tschechische Grammatik auf einen Blick/Česká gramatika v kostce) ergänzt das Programm. Weitere Informationen – für Lehrer beispielsweise kostenlose Stundenkonzeptionen – finden Sie hier: www.czechstepbystep.cz.


  • Lída Holá: Česky krok za krokem 1 (německá)

    Učebnice Česky krok za krokem 1 je určena pro výuku na úrovních A1 a A2. Pod novým názvem v ní najdeme přepracované, rozšířené a podstatně obsahově i graficky inovované vydání nejprodávanější učebnice češtiny jako cizího jazyka New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt für Schritt. Publikace obsahuje 24 lekcí, které na bázi komunikačních situací systematicky rozvíjejí všechny dovednosti, a to jak receptivní (čtení a poslech s porozuměním), tak… více

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole