Olomoucký deník 2. 9. 2014

[Recenze Dílo, sv. 4. Zpíváno do rotačky – Básně do sbírek nezařazené (1933–1938) – Překlady]

Zpíváno pro všední den

 

Má básník co říct k událostem všedního dne a přitom to vyjádří svou specifickou řečí, tedy veršem? Dnes už je to téměř nepředstavitelná věc, v meziválečném období to byla pro básníka Jaroslava Seiferta každotýdenní rutinní práce. Píšu sice rutinní, ale výsledek ve své většině nepostrádal umělecké kvality, schopnost pozorování, vystižení nejpodstatnějších rysů okamžiku, všudypřítomný smysl pro humor, nadsázku, ale i občanský nadhled.

Nejlepší čísla opakovaně knižně vydával pod názvem Zpíváno do rotačky. S částí se mohli čtenáři setkat v rámci Díla Jaroslava Seiferta připraveného proslulým literárním historikem a kritikem A. M. Píšou v 50. letech minulého století. Celek je však k dispozici až nyní, a to díky záslužné práci nakladatele a editora Filipa Tomáše z Akropolisu, který již řadu let vydává Dílo Jaroslava Seiferta. Mimochodem těch svazků vyšlo již třináct. Těšit se můžeme ještě na tři poslední, včetně memoárů Všecky krásy světa a Seifertovy publicistiky z let 1939 až 1986.

Všechny jsou ukázkou precizního edičního postupu, kdy mimo jiné každý text je dohledán a otištěn ve všech svých podobách, tedy „různočteních“. Sebemenší odkaz k mimobásnické realitě, k inspiračním zdrojům je podrobně osvětlen. Poukázáno je i na nevědomé omyly, překlepy a podobně. Prostě cizelérská práce, které velí zkušený badatel Jiří Brabec.

Ale obraťme pozornost k Dílu Jaroslava Seiferta 4, které přináší zmiňovanou sbírku Zpíváno do rotačky, dále několik Seifertových básnických překladů a početně nejvíce zastoupené a do sbírek nezařazené verše z let 1933–1938. Editor to s jejich sběrem neměl jednoduché, protože básník je většinou nepodepisoval. Publikoval je v sociálně demokratických tiskovinách jako Ranní noviny, Právo lidu, Večerní Právo lidu. Jak známo, v roce 1929 byl vyloučen z KSČ a definitivně se názorově přiklonil tam, kam ho jeho srdce od samotných počátků táhlo – k sociální demokracii. Domnívám se, že na tomto faktu je podstatné především to slovo sociální, neboť sám pocházel z velmi nuzných poměrů a vždy solidarizoval s těmi, kdo usilovali o dosažení sociální rovnosti. S poúnorovou komunistickou praxí měl však od samotného počátku velké problémy, ale to je již jiná kapitola jeho občanského i uměleckého života...

Jako redaktor měl dokonce pravidelnou rubriku, která nesla název Pondělní sloky. Seifert dovedl vázaným veršem uchopit téměř jakékoliv téma. Psal vtipné i lyricky laděné řádky o víně, o nedělním Petříně, o prvním školním dnu, ale i o posledních vteřinách kalendářního roku či o Matějské pouti.

Satiricky, ba až sarkasticky však dovedl glosovat různé společenské, politické či kulturní úlety a poklesky. Neměl rád, když byl zneužíván básnický odkaz Máchův či Nerudův, kvůli projevům politického extremismu se pustil do básnického barda J. S. Machara či řady politiků typu Jiřího Stříbrného. Nemohl mlčet ke španělské občanské válce, k válce v Habeši, k narůstajícímu nebezpečí hrozícímu ze sousedního Německa. Obhajoval dílo TGM či Edvarda Beneše. Glosoval umělecké výboje svých generačních vrstevníků, ale stejně emociálně dokázal prožívat výsledky československých fotbalistů na mistrovství světa v Itálii v roce 1934 či účast našich klubů ve Středoevropském poháru.

A i když to byla poezie, která především sloužila všednímu dni, běžnému životu, nesklouzla k pouhému lacinému řemeslnému rýmování. Konstrukce malých básnických příběhů je plná neotřelých, ba překvapivých obrazů, metafor, přirovnání i aktualizací.

 

Petr Hanuška

Olomoucký deník 2. 9. 2014

 

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole