Zpráva o činnosti za rok 2015 (BJS)

[Recenze Bibliografie – Dodatky]

Dílo Jaroslava Seiferta, sv. 16 (Bibliografie)

Zpráva o činnosti za rok 2015 (k 30. 6. 2016)

V roce 2015 byly při tvorbě Bibliografie Jaroslava Seiferta provedeny tyto hlavní kroky:

  • technická správa databáze, která slouží pro ukládání bibliografických položek a přípravu tištěné verze bibliografie; úprava technologické platformy této databáze;
  • zpracování a excerpce literárněvědných bibliografií včetně skrytých bibliografií ve vybraných typech dokumentů (slovníky a encyklopedie, monografie, antologie);
  • zpracování a excerpce zdrojů pro vysokoškolské kvalifikační práce – pokryty byly všechny veřejné i soukromé školy, u nichž byla pravděpodobnost, že na jejich půdě vznikla VŠKP o J. Seifertovi; vymezení typů VŠKP a jejich omezení při sběru bibliografických dat na diplomové, rigorózní a disertační práce; stanovení prvků popisu VŠKP pro určení jejich relevance a sběr a vyhodnocení bibliografických dat;
  • průzkum a excerpce primárních zdrojů (vybraná periodika, antologie a další typy zdrojů);
  • zpracování a dílčí excerpce zdrojů netextových typů dokumentů (zejména rozhlasové záznamy a zvukové nahrávky), které jsou důležitou součástí bibliografie a dokreslují význam J. Seiferta pro českou kulturu;
  • dílčí zpracování zahraničních sekundárních zdrojů (zejména bibliografie, katalogy, databáze) a excerpce primární a sekundární literatury k dílu J. Sefeirta publikovaného v cizích jazycích;
  • zpracování tzv. šedé literatury, což v případě bibliografie J. Seiferta zahrnuje zejména příležitostné tisky, často soukromého charakteru; shromáždění bibliografických dat těchto dokumentů v součinnosti se soukromými sběrateli, antikvariáty a dalšími institucemi;

·      příprava návrhu budoucí struktury tištěné bibliografie J. Seiferta s ohledem na strukturu bibliografických záznamů, odkazový aparát (relativní odkazy, rejstříky) a průvodní materiály (zejména popis použitých zdrojů, metod excerpce, otázek úplnosti bibliografie a uspořádání bibliografie a způsobů jejího využití).

 

V roce 2015 pokračovala zejména excerpce bibliografických položek z různých typů zdrojů, probíhalo jejich zpracování a strukturace a příprava pro výsledné zpracování a prezentaci bibliografie J. Seiferta.

V jejím rámci byla připravena grafická osnova svazku včetně návrhu přebalu (autor grafické úpravy Luboš Drtina) s využitím faksimile rukopisu Jaroslava Seiferta z fondů pražského Literárního archivu Památníku národního písemnictví.

Zpracoval Josef Schwarz, Filip Tomáš

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole