Pavla Bořilová, Lída Holá

Čeština expres 1 (A1/1) / německá verze

grafická úprava Olga Fischerová
ISBN 978-80-87310-14-4
978-80-87481-23-3 (2. vyd.)
počet stran 100 + 68 příloha
vazba brož.
formát 230 × 290 mm
rok vydání 2010
jazyk titulu německy / auf deutsch
obsahuje audio CD, ­2x audio CD
cena 440 Kč (vč. DPH)

Čeština expres 1 (úroveň A1/1) je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata SeznámeníOrientaceMoje rodinaKdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz

Čeština expres 1 ist die überarbeitete und erweiterte Ausgabe des beliebten Lehrbuches Czech Expres 1. Dieses Buch stellt den ersten Teil des zweiteiligen Grundkurses „Tschechisch zum Überleben“ dar. Die neue Form des Lehrbuches entspricht den Anforderungen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen und ist für Anfänger gedacht, die schnell das Sprachniveau A1 erreichen möchten. In sieben praktisch angelegten Lektionen lernen die Tschechischinteressierten, einfache kommunikative Situationen zu verstehen und adäquat zu reagieren (die Themen umfassen u.a. Kennenlernen, Orientierung, Meine Familie, Wann treffen wir uns). Der im Lehrbuch vermittelte Stoff konzentriert sich auf die mündlichen Fertigkeiten, vor allem Sprechen und Hören. Die Grammatik wird weitmöglichst vereinfacht und den Lernenden indirekt in Texten sowie in übersichtlichen Tabellen nähergebracht. Čeština expres 1 besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil ist das einsprachige, auf Tschechisch verfasste Lehrbuch, zu dem auch ein integratives Arbeitsbuch gehört. Der zweite Teil besteht aus dem Anhang mit Wortschatz und grammatischen Tabellen sowie Erklärungen in den Muttersprachen der Lernenden (der Anhang erscheint auf Englisch, Deutsch und Russisch, weitere Sprachen sind in der Vorbereitung). Die Texte werden durch eine Anzahl bunter Fotografien und origineller Illustrationen, einschließlich Comics, ergänzt. Die komplette Ausgabe umfasst auch eine Hör-CD. Die Lehrerhandreichung wird kostenlos auf www.czechstepbystep.cz allen Lehrern zur Verfügung gestellt. 


  • Pavla Bořilová, Lída Holá: Čeština expres 2 (A1/2) / německá verze

    Publikace Čeština expres 2 navazuje na předchozí díl učebnice Čeština expres 1. Pokrývá druhou polovinu úrovně A1 (A1/2), a představuje tak další částvícedílného učebního kompletu Čeština expres. Vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se… více

  • Lída Holá, Pavla Bořilová: Čeština expres 3 (úroveň A2/1) / německá verze

    Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2 podle SERR (úroveň A2/1)., navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme,… více

  • Lída Holá, Pavla Bořilová: Čeština expres 4 (úroveň A2/2) / německá verze

    Publikace Čeština expres 4 pokrývá druhou polovinu úrovně A2 a navazuje tak na učebnice Čeština expres 1–3. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v každodenních komunikačních situacích (např. témata Nakupujeme, Na úřadě a v bance, Mluvíme o práci, Počítač a internet, Školy v České republice a mnohá další). Stejně jako předchozí díly zprostředkuje… více

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole