Lída Holá, Pavla Bořilová

Čeština expres 4 (úroveň A2/2) / německá verze

grafická úprava Olga Fischerová
ilustrace Olga Fischerová
ISBN 978-80-7470-206-8
jazykové mutace Čeština expres 4 (úroveň A2/2) / anglická verze
Čeština expres 4 (úroveň A2/2) / ruská verze
vazba brož.
formát 230 × 290 mm
obsahuje audio CD

Učební komplet Čeština expres 4 je pokračováním stejnojmenné řady učebnic, ve které doposud vyšly tři svazky: Čeština expres 1 a Čeština expres 2 pro úroveň A1 a Čeština expres 3 pro první polovinu úrovně A2 dle SERR. Tento komplet má obdobnou strukturu jako již vydané díly a stejně jako ony obsahuje sedm lekcí přinášejících užitečná komunikační témata (například Jeden den v mém životě, Cestování, Máme doma zvířátko, Práce nebo zábava a další). Stejně jako předchozí díly zprostředkuje seznámení s živým, autentickým jazykem. Neomezuje se na výčet gramatických pravidel a cvičení, ale naopak klade důraz na praktické osvojení jazyka a systematicky rozvíjí všechny řečové dovednosti. Důležitou složkou výuky je kontextualizace a personalizace daných témat, která posilují komunikativní a sociokulturní kompetence studujících. Stranou nezůstává ani rozvoj lingvistické kompetence a jazykových prostředků. Podobně jako u již vydaných dílů sestává i komplet Čeština expres 4 z česky napsané učebnice a pracovního sešitu a z Přílohy, která obsahuje slovní zásobu a detailnější gramatická a lexikální vysvětlení (v angličtině, němčině a ruštině). Součástí kompletu je i zvukové CD. Pomoc a inspiraci učitelům poskytne kopírovatelný manuál pro učitele včetně testů ke každé lekci na www.czechstepbystep.cz.


  • Lída Holá, Pavla Bořilová: Čeština expres 3 (úroveň A2/1) / německá verze

    Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2 podle SERR (úroveň A2/1)., navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme,… více

  • Pavla Bořilová, Lída Holá: Čeština expres 2 (A1/2) / německá verze

    Publikace Čeština expres 2 navazuje na předchozí díl učebnice Čeština expres 1. Pokrývá druhou polovinu úrovně A1 (A1/2), a představuje tak další částvícedílného učebního kompletu Čeština expres. Vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se… více

  • Pavla Bořilová, Lída Holá: Čeština expres 1 (A1/1) / německá verze

    Čeština expres 1 (úroveň A1/1) je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí… více

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole