Vladimír Papoušek

Žalmy z Petfieldu. Egon Hostovský, příběh spisovatele 20. století

grafická úprava Ondřej Fučík
ISBN 978-80-87481-91-2
počet stran 232
vazba váz.
formát 130 × 200 mm
rok vydání 2012
obsahuje jmenný rejstřík a obrazovou přílohu
cena 259 Kč (vč. DPH)
recenze Host 3/2013
Tvar 4/2013
Týdeník Rozhlas 16/2013
Česká literatura 6/2013

 

Esejistická kniha Žalmy z Petfieldu představuje život a dílo Egona Hostovského v širším kontextu dějinných událostí dvacátého století, jichž byl spisovatel svědkem i obětí. Autor nehledá jednoznačnou pravdu o životě a díle spisovatele, spíše se pokouší zachytit stopy ztracené tehdejší skutečnosti, jež spisovatel zanechal v dějinách a jimiž naopak dějiny poznamenaly jeho. Pracuje s řadou dosud nezveřejněných dobových materiálů a Hostovského textů či s jeho korespondencí, ale také s dokumenty publikovanými v tehdejších novinách či časopisech známými osobnostmi či lidmi Hostovskému blízkými. Úvodní kapitola knihy je úvahou na téma spisovatel a ideologie, následující tři se pak zabývají Hostovského životem a dílem v době prvního exilu, po roce 1948 a v období od šedesátých let do jeho smrti v roce 1973. V plném rozsahu jsou v knize přetištěny překlady dvou Hostovského textů objevených v amerických archivech. Text „Manipulace ždanovské linie v Československu„ vyšel anglicky roku 1952 a autor se v něm vyjadřuje ke komunistické kultuře v tehdejším Československu. Druhý text – „Židovští spisovatelé v novější české literatuře“ – byl publikován anglicky roku 1968 ve sborníku The Jews of Czechoslovakia a Hostovský se v něm pokouší stručně představit česky píšící židovské spisovatele. V plném rozsahu je v knize uvedeno i Hostovského „Prohlášení„ rozkrývající konflikt mezi Hostovským-spisovatelem a Hostovským–úředníkem. Studii uzavírá rozhovor s Hostovského dcerou Olgou pořízený pro tuto knihu. – Vychází za podpory Ministerstva kultury ČRNadace Český literární fond.


  • Vladimír Papoušek a kol.: Pokušení neviditelného

    Cílem kolektivní monografie Pokušení neviditelného: Myšlení moderny není podat komplexní zprávu o veškerých hnutích mysli mezi modernisty, ale ukázat na vybraných případech proměny tohoto myšlení, jeho transformace či případný kolaps. Jednotlivé studie pokrývají zejména období první poloviny dvacátého století, kde jsou tyto radikální proměny nejviditelnější. Úvodní studie se soustředí na jeden z „krizových… více

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole