Třistatřicettři, ČT 4. 4. 2017

[Recenze Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století]

Literární historik a editor Jiří Holý (* 1953) je profesorem Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK. V roce 2010 založil na FF UK Centrum pro studium holocaustu a židovské literatury, v roce 2012 tamtéž Pražské centrum pro židovská studia. Nyní jako editor vydává v nakladatelství Akropolis sborník Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století (2016, 1048 stran!). S týmem osmi spolupracovníků převážně mladší generace v něm zpracovali rozlehlé a kontroverzní téma přítomnosti, vnímání a interpretace židovské kulturní tradice v českých zemích od konce 19. století až téměř po dnešek (v dílech Arnošta Goldflama či Ireny Douskové). Už název sám naznačuje, jak se to asi má: ačkoli židovský živel tvoří integrální součást naší kultury od raného středověku, přece bývá v opakovaných vlnách vnímán jako cosi cizorodého – a naopak někdy i sám sebe tak vnímá. Zároveň však kniha zaznamenává i oboustranné úsilí o otevřenost a porozumění a směřuje k novému pojetí literárních dějin, nezaložených už jen na českém jazykovém vymezení. Samozřejmostí je i vnímání literární kultury v širším smyslu, kdy se předmětem zkoumání stává také žánr non-fiction, divadlo, film a žurnalistika. Odtud potom faktografická bohatost knihy, vybízející ovšem i k citlivějšímu posuzování antisemitských klišé v rámci víceznačnosti literárního díla. I tzv. židovský nos může pak být v různém kontextu vnímán zcela rozličně – ale o tom už ve studiu s panem profesorem.

Online v cca 31.–38 minutě zde.

Třistatřicettři, ČT 4. 4. 2017

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole