Václav Havel, František Janouch

Korespondence 1978–2001

grafická úprava Filip Blažek (studio Designiq)
předmluva Jiří Suk
ISBN 978-80-86903-54-5
počet stran 596
vazba váz.
rok vydání 2007
obsahuje jmenný rejstřík a obrazovou přílohu
cena 368 Kč (vč. DPH)
recenze Právo 9. 8. 2008
A2, kulturní týdeník 4/2008
Listy 1/2008
Respekt 16. 2. 2008

(Uspořádal František Janouch, ediční příprava Květa Jechová, redakce Jan Šulc) Vzájemná korespondence Václava Havla a Františka Janoucha představuje dosud ojedinělý pramen k poznání tuzemské občanské opozice let 1977–1989. V tomto období se formovala okolo Václava Havla a dalších představitelů československého disentu činnost Charty 77, kterou ze zahraničí významně podporoval a zajišťoval m.j. i český exulant – jaderný fyzik František Janouch, jenž v roce 1978 založil Nadaci Charty 77 a od té doby je jejím předsedou. Dopisy, putující nejrůznějšími cestami zpravidla mezi Prahou či Hrádečkem a švédským Stockholmem či Björknäsem, zachycují nejen vznik osobního vztahu mezi oběma pisateli a jejich vzájemnou přátelskou a tvůrčí podporu, ale také praktický rozměr této podpory: administrativní záležitosti, pracovní pokyny, zprostředkovávání kontaktů, nákupy technického vybavení – počítačů, videokamer, magnetofonů, digitálních radií či prostředkování finančních podpor, jež byly pronásledovaným v socialistické vlasti ze zahraničí poukazovány. Celkem 176 shromážděných dokumentů a 23 příloh shrnuje všechnu korespondenci z let do roku 1989. V oddíle 1990–2001 pak čtenář nalezne 46 dopisů z období po roce 1989, které dokumentují výrazné společenské ale i osobní změny, k nimž u nás v posledních letech došlo. Oddíl Příloh přináší pak i korespondenci jiných osob (např. ojedinělé dopisy S. Becketta). Dokumenty, které jsou malými dějinami Charty 77 a v případě Václava Havla dalším souvislým vydáním jeho dopisů (po Dopisech Olze, 1985), ukazují také technickou proměnu každodenní práce a přístupu k informacím ve druhé polovině 20. století: setkáváme se s celou řadou dokumentů – od ručně psaných, přes strojopisné po dopisy psané na počítačích či posléze zprávy faxové a e–mailové. Základem vydání je archiv (dnes mj. rovněž elektronický) Františka Janoucha, který knihu edičně spolupřipravil a opatřil úvodem. Úvodní studii napsal historik Jiří Suk. – Vychází za přispění společností Elekta (generální partner) a RWE Transgas.

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole